Tervisemuuseumi kodulehele

Elu vähiga.
Jaga oma lugu.

Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret. Vähikahtlus või diagnoosist teadasaamine on inimesele psühholoogiliselt väga rasked olukorrad, kus on toeks igasugune abi professionaalidelt, kuid samamoodi on oluline saada psühholoogilist tuge neilt, kes on sama tee läbi käinud.

Igal aastal haigestub vähki rohkem kui 8000 Eesti inimest (allikas: Tervise Arengu Instituut). Haigus puudutab või on puudutanud tõenäoliselt iga Eesti peret otseselt või kaudselt. Samas on oluline, et inimesed ei elaks hirmutundes, kartes diagnoosi ning tehes seetõttu näiteks otsuse mitte minna sõeluuringule.

Ootame lugusid inimestelt, kes on põdenud vähki, elavad praegu vähihaigusega, on just saanud diagnoosi kui ka lähedastelt, kes on olnud toeks ja näinud lähedalt vähihaige muresid ja rõõme. Me soovime et inimesed, kes on kogenud ja kokku puutunud vähiga, saaksid jagada oma lugusid neile, kelle kogemus on värske ja teadmatus suur, ja neile, kel on huvi selle teema vastu. Oodatud on nii värsked kui ka varem, aastaid tagasi juhtunud lood. Kui Sa tunned, et Sinu lugu võiks kedagi aidata, siis pane see kirja ja saada meile. Kogutud lood jäävad Eesti Tervisemuuseumi arhiivi, kus aja jooksul tekib neile uurimisväärtus. Saadetud vähiloo avaldame autori nõusolekul siin lehel.

Oma lugu on võimalik sisestada nii anonüümselt kui oma kontaktandmetega. Korraldajad jätavad endale õiguse lugusid enne avaldamist toimetada või lisada vajadusel spetsialisti kommentaar.

MIKS JUST VÄHILOOD?

Vähidiagnoos on midagi sellist, mida keegi ei oota, keegi ei ole selleks valmis. Keerulistes olukordades otsivad inimesed abi. On loomulik ja hea, kui saad abi professionaalidelt, kuid samamoodi on oluline saada psühholoogilist tuge neilt, kes on sama tee läbi käinud. Vähilugude kogumise eesmärk on anda võimalus lugeda teiste inimeste kogemusi samadest probleemidest. Vähk on Eestis surma põhjuselt südame-veresoonkonnahaiguste järel teisel kohal: igal aastal registreeritakse Eestis ca 3800 vähisurma juhtu, mis moodustab ligi veerandi kõigist surmadest.

Vähidiagnoos ei ole surmaotsus. Tänaste ravimeetoditega võib vähk olla krooniline haigus. Näiteks rinnavähi varajasel avastamisel on võimalik haigus ka 100% võita.

Kaugele arenenud ja taastekkelise haigusega on oluline väärtustada elu vähihaigusega ja seda aega, mis on elamiseks antud: iga haiguselt võidetud päev, nädal, kuu või aasta on väärtus nii haige kui tema lähedaste jaoks. Iga elu on väärtus.

Abistavad küsimused, millele mõelda lugu kirja pannes:

 • Kuidas jõuti diagnoosini?
 • Milles seisnes ravi ja kui oli, siis milliseks kujunes järel-, taastusravi?
 • Millist abi vajasite?
 • Mis oli Teie jaoks kõige raskem hetk? Mis aitas Teil jagu saada hirmust?
 • Kas ja kuidas muutus teie igapäevane tegevus?
 • Kas tervishoiusüsteemi erinevates etappides oli abi teile piisav? Kui on kitsaskohti, palun kindlasti kirjeldage.
 • Millest tundsite enim tuge ja rõõmu?
 • Kuidas lähedased teid aidata said? Või olite hoopis teie nendele (lähedasele) toeks?
 • Missugustele küsimustele otsite siiani vastuseid ja kust saite pädevat infot haiguse kohta?
 • Tagasi vaadates, kas teeksite nüüd midagi teisiti või milline oleks Teie soovitus samas olukorras olevale inimesele?

Vähilugusid koguvad Eesti Tervisemuuseum koostöös professor Hele Everausi, Eesti Vähiliidu, Tervise Arengu Instituudi ning Roche Eesti, AstraZeneca Eesti, Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaali, Bayeriga.

 

INFO JA KONTAKT:

Eero Kruusmaa
Eesti Tervisemuuseumi peavarahoidja
e-post: eero@tervisemuuseum.ee

Saada meile oma lugu

Ootame lugusid nii inimestelt, kes on põdenud vähki, elavad praegu vähihaigusega, on just saanud diagnoosi kui ka lähedastelt, kes on olnud toeks ja näinud lähedalt vähihaige muresid ja rõõme.

Kui Sa tunned, et Sinu lugu võiks aidata kedagi, pane see kirja ja saada meile.  Lisaja andmed:

  Lisaja andmed peale eesnime ja sünniaasta ei ole avalikult nähtavad.

  Meie pere vähilugu

  Avatult ja ausalt

  Lugu aastal 99

  Eestist kaugel

  Tahaks öelda aga ei saa

  Minu kannatuste rada

  Kogemus Rootsist

  Kuidas see kõik alguse sai ja elujanu

  Minu võitlus rinnavähiga

  Olgem positiivsed!

  Kas vähk on nakkav?

  Vähist vägevam!

  Olen ellujääja

  Minu ema kaotus vähile

  Minu ema võitlus

  42 aastat koos vähiga

  20 aastat raskete haigustega ja ikka edasi, ei sammukestki tagasi.

  Emast vähihaigeks

  Minu teekond emakakaelavähiga

  Oti lugu

  Minu ema lugu

  Lisaaeg – mälestused haiglast, mida enam ei ole

  9 kiiret kuud – isa haiguse tuvastamisest surmani

  On elu meil üürike ilmas

  Minu ema võitlus on minu võitlus

  Minu ema rinnavähk

  Elu kahekordse vähiga

  (Rinna)vähk ei ole surmaotsus, abi on olemas

  Tiina: “Elu on ilus, elu on väga ilus”

  Autor:
  Lisatud: