Kasutustingimused

  1. Oma loo saatmisega Eesti Tervisemuuseumile annab autor muuseumile õiguse lugu, foto, video- või helisalvestis oma kogusse vastu võtta, seda säilitada ja kasutada.
  2. Loo juurde palume lisada oma andmed, et vajadusel saaks muuseum täiendavate küsimustega autori poole pöörduda. Veebilehel on materjalide juures näha ainult autori eesnimi ja sünniaasta.
  3. Materjalid avaldatakse veebilehel ainult autori nõusolekul.
  4. Enne avaldamist tutvub teie saadetud materjalidega lehe administraator.
  5. Fotodele, videotele ja audiofailidele lisage palun kirjeldused – mida põhjalikumad, seda enam on neist kasu Eesti kultuuriajaloo infoallikatena.
  6. Pildifaili suurus peab olema vähemalt 200 Kb (maksimaalselt 2Mb), et seda saaks kasutada trükistes, uurimistöödes või näitustel. Lubatud failiformaadid on .jpeg, .jpg, .png ja .gif.

Andmed pildi/video/audiofaili juurde

  • Pildi kirjeldus – kes või mis on pildil, mis sündmus või tegevus aset leiab
  • Pildi tegemise asukoht – linn/vald/küla/tänav/maja
  • Pildi tegemise aasta